วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เพิกเฉยต่อการที่จะปรับปรุงความคิด

สมัยกรุงโรมเรืองอำนาจ มีนักปราชญ์คนหนึ่งที่มีชื่อเสียง ชื่อซิเซโร เป็นผู้ที่ได้กล่าวถึงความชั่วร้าย ๖ ประการของคน ซึ่งมี ถ้อยคำที่นำสนใจดังตอไปนี้ครับ
๑. เชื่อว่าความรุ่งเรืองหรือเจริญก้าวหน้าของตนนั้น จะหาได้ ด้วยการทำให้ผู้อื่นประสบกับความหายนะ หรือได้จากการโด้แย้งและ ขัดขวางผู้อื่นเท่านั้น แม่แรงไฟฟ้า
๒. มัวแต่กังวลในสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้ว และไม่มีทางจะแกไขได้
อีกเลย
๓. เมื่อตนคิดว่าจะทำอะไรสักอย่างไม่ได้หรือไม่เป็นก็เหมา ไปว่าสิ่งนั้น ๆ เป็นสิ่งที่ใคร ๆ ก็ทำไม่ได้หรือเป็นไปไม่ได้
๔. ปฏิเสธที่จะทำสิ่งที่มีความสำคัญน้อยหรือสิ่งที่ไม่มีความ สำคัญหลังจากที่ทำสิ่งที่สำคัญกว่าแล้ว คือมักทำแต่สิ่งที่มีความสำคัญ มากกว่า แม่แรง ไฟฟ้า รถยนต์
๕. เพิกเฉยต่อการที่จะปรับปรุงความคิด สมอง หรือสะสม ความรูให้มากขึ้น และไม่ยอมที่จะสร้างให้ตนเองมีนิสัยที่ชอบการอ่าน หน้งสือที่ส่งเสริมความรู้
๖. พยายามที่จะบังคับให้ผู้อื่นเชื่อในทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนเชื่อ และทำในสิ่งที่ตนทำ หรือเห็นว่าสิ่งที่ตนเชื่อหรือทำนั้นถูกต้องเสมอ
นี่คือวาทะของซิเซโรซึ่งได้กล่าวไว้เมื่อพ้นปีล่วงมาแล้ว
มีผู้คัดการขายที่ไม่ยอมออกตลาด ปล่อยให้การออกตลาด เป็นหน้าที่ของพนักงานขายเท่านั้น
มีกรรมการผู้จัดการที่นั่งอยู่แต่ในห้องปรับอากาศของตนเอง จะพบก็แต่ผู้บังคับบัญชาชั้นกัดลงไปเท่านั้น และวิธีที่จะพบกันก็คือเรียก เข้ามาพบในห้อง ไม่เคยเดินไปหาลูกน้องที่โต๊ะทำงานของลูกน้อง
มีผู้จัดการโรงงานที่ไม่ยอมออกจากห้องทำงานของคัวเองไปดู การทำงานของคนและเครื่องจักรในบริเวณโรงงาน แม่แรงตะเข้
นี่คือการทำงานของคนประเภทหนึ่งซึ่งสามารถคาดการณ์ ได้ล่วงหน้า การตัดสินใจของเขาจะผิดพลาดได้ง่ายเพราะเป็นการ ตัดสินใจด้วยการนั่งเทียนคิดเอาเอง ด้วยการรับฟังแต่คำรายงานเท่านั้น ซึ่งถึงแม้จะเป็นคนที่เก่งกาจเพียงไรก็มีโอกาสพลาดได้
บริบัทหนึ่ง ยอดขายสินค้า ๒ เดือนมานี้ตกตํ่ากว่า ๖ เดือนก่อน ถึง ๕๐0/ว สาเหตุที่รายงานมาจากฝ่ายขายก็คือ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ ตกตํ่า ผู้จัดการฝ่ายขายก็เชื่อเช่นนั้นโดยไม่ยอมออกตลาดไปดู กรรมการผู้จัดการออกลุยตลาดเองทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ไปพบ ไปพูดคุยกบตัวแทนจำหน่าย จึงพบว่า หนึ่ง มีข่าวลือที่ไม่เป็นผลดี ต่อสินค้าตนเอง สอง มีสินค้าของคู่แข่งออกใหม่ที่ตัดราคาและให้เครดิต ระยะยาวกว่า
เมื่อพบสาเหตุเช่นนั้น ก็จัดการหาวิธีแก็ไข จำเป็นต้องทุ่ม
แม่แรงไฟฟ้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น