วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ในกรณีที่รถเกิดปัญหา


ในกรณีที่เกิดปัญหา

เคล็ดลับเหล่านี้มีประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการบรรจุมากเกินไปหรือไม่ได้ทำซ่อมแซม แต่ถ้าการซ่อมแซมทำไม่ดีถ้ารถยังคงลดลงหรือในกรณีของความเสียหาย?
ภาระผูกพันของผล

ที่จอดรถจะอยู่ภายใต้ภาระผูกพันของผลที่ตามมาตรา 1147 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง หากคุณมีปัญหาต่อไปซ่อมรถคุณสามารถส่งจดหมายมีการรับรู้ที่ได้รับไปที่โรงรถระบุปัญหาที่เกิดขึ้นกับเขาและขอให้สำหรับการฟื้นฟูของรถของคุณที่ค่าใช้จ่ายของเขา นอกจากนี้เขายังจะต้องจ่ายค่าชดเชยสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมด: เช่ารถ, ค่าผู้เชี่ยวชาญ ...
หน้าที่รักษาความปลอดภัยแม่แรง ไฟฟ้า รถยนต์

ที่จอดรถนอกจากนี้ยังอยู่ภายใต้ภาระหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยของยานพาหนะของคุณถ้าคุณเป็นเหยื่อของการขโมยหรือการกระทำที่เป็นอันตรายบนยานพาหนะของคุณในระหว่างการตรึงในการจอดรถช่างจะต้องชดเชย (มาตรา 1915 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง)
ในกรณีที่มีข้อพิพาท
ให้เพลิดเพลินไปกับการซ่อมรถหรือปัญหาที่ระบุไว้โดยผู้เชี่ยวชาญอัตโนมัติ (อิสระกว่า) ในการปรากฏตัวของโรงแรมหรือผู้เชี่ยวชาญของ
ส่งอีเมล์พร้อมใบเสร็จรับเงินกลับไปที่โรงรถระบุปัญหาระบุและแนบค่าของคุณ
สมาคมผู้บริโภคติดต่อที่สามารถช่วยคุณแม่แรงยกรถ
ติดต่อองค์กรวิชาชีพเช่นสภาแห่งชาติของวิชาชีพรถยนต์(CNPA) หรือสภาแห่งชาติของการค้าและหัตถกรรมออโตโมบิล (FNCAA)
เปิดคุณไปยังผู้อำนวยการแผนกสำหรับการแข่งขันกิจการผู้บริโภคและการควบคุมการทุจริต(DDCCRF)
ถ้าไม่มีข้อตกลงถึงคุณจะมีความเป็นไปได้ของคดี
ทำมันเองซ่อมแซมแม่แรง ไฟฟ้า รถยนต์
แม่แรงตะเข้

หากคุณต้องการที่จะประหยัดแรงงานและคุณประโยชน์ที่คุณสามารถทำให้การซ่อมแซมของคุณเองดังต่อไปนี้ข้อบ่งชี้ของการตรวจสอบวิศวกรรมยานยนต์ของตัวเองหรือตัวเองของคุณจะไปที่จอดรถใกล้เคียง จะประหยัดได้ราคาที่ซื้อชิ้นของคุณบนอินเทอร์เน็ตหรือในการหยุดพักรถแม่แรง ไฟฟ้า รถยนต์
แม่แรงตะเข้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น