วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

แสดงว่าความสะเพร่าเกิดขึ้นแล้ว

ข้อแตกต่างสำคัญอย่างหนึ่งระหว่างผู้นำกับผู้ตามก็คือ ผู้ตาม มองไม่ค่อยเห็นว่า จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นเบี้องหน้า ขณะที่ผู้นำเล็งเห็น ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวิถีทางการทำงาน
ความสามารถในการคาดการณ์นี้ เป็นความจัดเจนอย่างหนึ่ง
ครบ
ลูกค้าที่เริ่มจะมีปัญหาการจ่ายเงินจะส่ออาการบางอย่างให้เห็น เช่นหลบเลี่ยงไม่ยอมรับสายโทรศัพท์ หรือตามคัวยากกว่าแต่ก่อน
คนที่มาพบ มาตีหรือมาร้าย เพียงสบแววตา ฟังนาเสียงพูด ก็สามารถรูได้
ลูกน้องคนหนึ่งเคยทำงานอยู่คัวยกันดีๆ มีอันจะต้องติดต่อ กับคนอื่นๆ หลายๆ คน จับเค้าได้ว่า ลูกน้องคนนี้กำลังคิดจะทำธุรกิจ อะไรใหม่ขึ้นมาแล้ว
เกิดความสูญเสียวัตถุดิบมากในโรงงาน มีวัสดุเหลือทิ้งเยอะ ของออกมาไม่ตรงตามแบบที่ด้องการ แสดงว่าความสะเพร่าเกิดขึ้นแล้ว แม่แรงตะเข้
ลูกน้องที่กลมเกลียวกันดี อยู่ดีๆ ก็เกิดแตกความสาม่คคีกันเป็น ก๊กเป็นเหล่า นั่นแสดงว่ามีคนยุให้รำตำให้รั่วเกิดขึ้น
คนเป็นผู้นำจะมีลางสังหรณIนคัวเองที่มองเห็นปัญหาที่จะ เกิดขึ้นในอนาคต เมื่อเห็นแล้วจะตรวจสอบดูให้แน่ชัดว่าสาเหตุมาจาก อะไรแล้วคัดสินใจแกัปัญหาอย่างทันท่วงที เป็นการคัดไฟแต่ด้นลม
ลี ไอ เอ คอค คา นักธุรกิจผูโต่งดังชาวอเมริกัน ได้เข้าไป กอบกู้สถานการณ์ที่เกือบจะล้มละลายของบริษัทรถยนตํไครสเลอร์เมื่อ ปี ค.ศ. ๑๙๗๘ โดยเข้าสำรวจว่าในบริษัทมีความสูญเปล่าอะไรบ้าง
เมื่อเขาได้ค้นพบว่า เลขานุการของฝ่ายบริหารหลายคนที่ ใช้เวลาในการพูดโทรศัพท์เกือบทั้งวันในเรื่องธุรกิจส่วนคัว ไม่ใส่ใจเรื่อง เกี่ยวกับการงาน เขาจึงจัดการแกIขทันทีโดยไม่ชักช้า ด้วยการสับ เปลี่ยนหน้าที่และปลดออกเสียบ้าง แม่แรง ยกรถ ไฟฟ้า
เขาได้พบว่า มีหน่วยงานต่างๆ หลายหน่วยงานที่ไม่มีผลงาน อะไร และแด่ละหน่วยงานก็ต่างคนต่างทำ ไม่ได้มีการประสานงาน ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่มีการประชุมผู้รับผิดชอบของ หน่วยงานเพื่อปรึกษาหาริอร่วมกัน ได้พบว่า หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม มิได้ติดต่อกับหัวหน้าฝ่ายผลิตและฝ่ายขายมานานแล้ว แม่แรงยกรถ
การผ่าตัดครั้งใหญ่ของไครสเลอร์ คือการสั่งปิดโรงงาน ๒๐ โรง เลิกจ้างคนงาน ๗๔1๐๐๐ คนในปี ค.ศ. ๑๙๗๘-๑๙๘๐ ได้บอกเลิกจ้างรอง ผู้อำนวยการ จำนวน ๓๒ คน จาก ๓๕ คน ออกจากตำแหน่งโดยไม่เห็น แก่หน้าใคร แล้วก็วิ่งเต้นกู้เงินจากรัฐบาลสหรัฐฯมาขยายและปรับปรุง ระบบงานภายใน ผลก็คือ ภายในปี ค.ศ. ๑๙๘๓ ไครสเลอร์สามารถคืน เงินกู้แก่รัฐบาลได้ทั้งหมดเป็นเงิน ๑,๕๐๐ ล้านดอลลาร์และสามารถคืน เงินด้นและดอกเบี้ยได้ภายใน๗ปีต่อจากนั้นก็ทำกำไรมาดลอด
แม่แรงยกรถ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น