วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม


ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม[แก้ไข]


เนื่องจากองค์ประกอบทางเคมีของการกระจายตัวทั่วโลกและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ใช้น้ำมันเครื่องถือว่าเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง. [24] [25]ส่วนใหญ่สารหล่อลื่นน้ำมันเครื่องปัจจุบันมีหุ้นฐานปิโตรเลียมซึ่งเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและยาก การกำจัดของหลังการใช้งาน. แม่แรงยกรถ [26]กว่า 40% ของมลพิษในน้ำของอเมริกาจากน้ำมันเครื่องที่ใช้. [27]น้ำมันใช้ถือว่าเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดของมลพิษน้ำมันในอ่าวสหรัฐอเมริกาและน้ำ 385 ล้านแกลลอนต่อปี ส่วนใหญ่. จากการขายที่ไม่เหมาะสม[28]โดยไกลสาเหตุที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมอเตอร์มลพิษน้ำมันในมหาสมุทรของเรามาจากท่อระบายน้ำและการไหลบ่าถนนในเมืองซึ่งส่วนมากมาจากการกำจัดที่ไม่เหมาะสมของน้ำมันเครื่อง. [29]หนึ่งแกลลอนน้ำมันที่ใช้สามารถ สร้างเนียนแปดเอเคอร์ในแหล่งน้ำผิวดินขู่ปลานกและอื่น ๆ ที่มีชีวิตในน้ำ. [28]ตามที่สหรัฐอเมริกา EPA ภาพยนตร์ของน้ำมันบนพื้นผิวของน้ำป้องกันการเติมเต็มของออกซิเจนที่ละลายในน้ำที่ทำให้เสียกระบวนการสังเคราะห์แสงและป้องกันแสงแดด แม่แรง ยกรถ ไฟฟ้า .[30]ผลกระทบที่เป็นพิษของน้ำมันที่ใช้ในน้ำจืดและมีชีวิตทางทะเลแตกต่างกัน แต่ผลกระทบระยะยาวที่สำคัญมีการตรวจพบที่ระดับความเข้มข้น 310 ppm ในหลายสายพันธุ์ปลาน้ำจืดและต่ำเป็น 1 ppm ในรูปแบบของชีวิตทางทะเล.[30]มอเตอร์ น้ำมันจะมีผลกระทบอย่างไม่น่าเชื่อที่มีต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพืชที่ขึ้นอยู่กับดินที่จะเติบโตมีสุขภาพดี มีสามวิธีหลักที่มีผลกระทบต่อน้ำมันพืช: แม่แรงไฟฟ้า การปนเปื้อนแหล่งน้ำปนเปื้อนในดินและพืชที่เป็นพิษ น้ำมันเครื่องที่ใช้ทิ้งบนที่ดินที่จะช่วยลดการผลิตดิน. [30]น้ำมันไม่ถูกต้องใช้กําจัดอย่างจบลงในหลุมฝังกลบท่อระบายน้ำหลังบ้านหรือพายุท่อระบายน้ำที่พื้นดินน้ำใต้ดินและน้ำดื่มอาจปนเปื้อน. [31]


แม่แรงยกรถ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น