วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สำคัญยิ่งกว่าการขายสินค้า

นักบริหารที่ไม่หยุดอยู่กับที่ มักจะคิดค้นหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ในการทำงานของตนเสมอ
จะบรรลุเป้าหมายในการทำงานแต่ละวน แต่ละสัปดาห์ แต่ละ เดือน แต่ละปี อย่างมีจิตสำนึกรับผิดชอบอย่างไร เป็นปัญหาของ นักบริหารทุกคน
ดร.อำนวย วีรวรรณ ประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพ จำกัด ไดให้ข้อคิดสำหรับผู้บริหารว่า
ผู้บริหารที่จะประสบความสำเร็จ ต้องไต่บนได ๖ ขั้นด้วยกันคือ แม่แรงยกรถ
๑. สะสางงานบนโต๊ะทุกวัน
๒. สะสางงานในห้องทุกสัปดาห์
๓. สะสางงานในฝ่ายทุกเดือน
๔. เปลี่ยนแปลงวิธีทำงานทุกครึ่งปี
๕. ปรับปรุงระบบทุกปี
๖. สับเปลี่ยนพนักงานทุก ๒ ปี
จะเห็นว่า บนไดขั้นแรกเป็นเรื่องของตนเอง คืองานบนโต๊ะ ขั้นต่อมาก็จะขยายขอบเขตกว้างออกไปจากงานในห้องเป็นงานในฝ่าย จนกระทั่งถึงการสับเปลี่ยนพนักงาน การปรับปรุงระบบ ซึ่งผู้ที่มีอำนาจ ทำได้ก็จะต้องเป็นบุคคลในระดับสูง ถึงจะมีอำนาจหนัาที่ในบนไดขั้นที่ ๕ และ ๖
การขาย ไม่ใช่หมายถึงแต่เพียงสินค้าเท่านั้นที่เราเอาออก
มาขายแม่แรง ไฟฟ้า รถยนต์
สำคัญยิ่งกว่าการขายสินค้า คือการขายตัวเองให้ผู้อื่นยอมรับ
ให้คนอื่นพึงใจ ขายตัวเองไต้ก็ขายอย่างอื่นง่ายขึ้น
ในการขาย จึงต้องให้สิ่งต่างๆ ที่ทำความพอใจให้ลูกค้า ใส่ความยิ้มแย้มแจ่มใสลงไปแทนความบูดบึ้งบนใบหน้า ใส่ความอ่อนโยนในการพูดจาและการให้เกียรติแทนการ
โต้แย้งที่มิได้ยั้งคิดแม่แรงตะเข้
ใส่ความรู้สีกกระตือรือร้นลงไป แทนที่ความเฉื่อยเนือย ใส่ความรู้สืกยินดีและจริงใจลงไป แทนการเสแสร้ง ใส่ความจดจำผู้อื่นลงไป แทนการหลงลืม ใส่ความช่วยเหลือเกื้อกูลลงไปแทนการขัดขวางเอาชนะ ใส่การให้แทนการรับเอา
ใส่การกระทำทันทีลงไป แทนที่การผัดวันประกันพรุ่ง นี่คือศิลปะแห่งการขายตนเองให้แก่ผู้อื่น
ถ้ายังขายสิ่งต่างๆ เหล่านี่ไม่ไต้ก็อย่าหมายว่า สินค้าจะประสบ ความสำเร็จลงไต้
ทุกคนต้องการการปฏิบัติต่อที่นุ่มนวลและอบอุ่น ให้เกียรติ เอาใจกระปรี้กระเปร่า มีชีวิตชีวา นี่คือบรรยากาศแห่งความเป็นมิตร ซึ่งแม้แต่คนที่มีหัวใจหยาบกระต้างที่สุดก็ยังต้องการ
แม่แรงตะเข้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น