วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การพิจารณาปัญหาเราสามารถเพิ่มเวลาทำงานให้กบตนเองได้ถึงปีละ ๓๑ วน โดยการตื่นเช้ากว่าปกติวนละ ๑ ชั่วโมง ลองคำนวณก้นดูนะครับ

๑ ชั่วโมงคูณ ๕ วันทำงาน เท่ากับสัปดาห์ละ ๕ ชั่วโมง ๕ ชั่วโมงคูณ ๕๐ สัปดาห์เท่ากับ ๒๕๐ ชั่วโมง ๒๕๐ ชั่วโมงหาร ๘ ชั่วโมงต่อวัน เท่ากับ ๓๑ วัน ทำเช่นนี้ได้ก็เท่ากับเราสามารถเพิ่มเวลาทำงานขึ้นมาได้ป็ละ ๑ เดือนเต็ม ๆ

หลายคนอาจจะมองช้ามกันไปนะครับ เรื่องเวลาตื่นนอน เคย นอนตื่น ๗ โมงเช้าเป็นประจำ ไม่ว่าเช้านอน ๕ ทุ่มหรือตีหนึ่งก็ตื่น ๗ โมงเช้า ถ้านอน ๕ ทุ่ม ก็เท่ากับนอนคืนนั้น ๘ ชั่วโมง ซึ่งในความเป็น จริงแล้ว คนในวัยทำงานถ้านอนหลับอย่างเต็มตาเพียง ๖ ชั่วโมงก็พอ เพียงแล้ว แม่แรง ไฟฟ้า รถยนต์

เพราะฉะนั้น ถ้านอน ๕ ทุ่ม แทนที่จะตื่น ๗; โมง ก็ตื่นสัก ๖ โมงเช้า ก็เท่ากับได้เวลาเพิ่มขึ้นวันนั้น ๑ ชั่วโมง

เวลาตื่นนอนนี้ ผู้คนมักจะปล่อยให้ผ่านเลยไปกับความขี้เกียจ ลุกจากที่นอนของตัวเอง แม่แรงยกรถ

คนที่เจริญและสำเร็จผลในชีวิตทั้งหลายทั้งปวง ล้วนแล้วแต่มี ความสามารถอย่างหนึ่ง คือสามารถบงคับตัวเองให้ตื่นนอนเช้าได้เป็น

การตัดสินปัญหาที่ผิดพลาด มาจากสายตาและวินิจฉัยใน

การพิจารณาปัญหา

เวลาเผชิญปัญหาแต่ละอย่าง จะมองด้วยสายตาอย่างไร ความผิดพลาดส่วนใหญ่ทีเดียวครับ เกิดจากการมองปัญหา

ด้านเดียว

วาดหวังโครงการธุรกิจใหม่ด้วยความคิดทางบวก ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ทำให้ความฝันหวานนั้นไปบดบังปัญหาต่าง ๆไว้หมด พอทำ ออกมาแล้วจึงพบว่าผิดพลาดอย่างจัง

ฟังรายงานจากลูกน้องถึงความผิดพลาดของผู้ร่วมงานคนอื่น แล้วเชื่อตามอย่างปราศจากข้อกังขา ทำให้ตัดสินคนผิดพลาด แม่แรงตะเข้

เห็นเจ้านายบกพร่องแล้ว ก็เลยนินทาซํ๋าเติมลงไป หว่านความ บาดหมางให้เกิดขึ้นในวงกว้างออกไปอีก

นี่คือการมองคนและงานแต่เพียงด้านเดียว

คนมองคนหรืองานด้านเดียวมักจะมีความโน้มเอียงอย่างสุดขั้ว

ครับ คือดีจนไม่มีที่ติ เลวจนหาที่ชมไม่ได้

ซึ่งเป็นทัศนะที่ขัดแย้งกับความเป็นจริงของธรรมชาติอย่างมาก ไม่ว่างาน หรือคน หรือปรากฏการณ์ มักจะปรากฏให้เราเห็น

เป็นสองด้านได้เสมอแม่แรงตะเข้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น