วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ผู้บริหารจะรู้สึกไม่สบายใจ

การรับสมัครคัดเลือกพนักงานเข้าทำงานไม่ใช่ปัญหาใหญ่นัก สิ่ง หนักใจกว่าก็คือ การไล่พนักงานออก ไม่ว่าพนักงานผู้นั้นจะมีความผิด หรือไม่มีความผิดก็ตาม หากต้องให้ออก ผู้บริหารจะรู้สึกไม่สบายใจ เลย เพราะนั้นหมายถึงความกระทบกระเทือนใจ หมายถึง การตกงาน อย่างน้อยก็ระยะหนึ่ง หมายถึงทะเบียนประว่ตที่ถูกบันทึกลงไปแล้วว่า เคยถูกไล่ออก แม่แรง ไฟฟ้า รถยนต์
ทำอย่างไรดีครับถ้าต้องพบเหตุการณ์เช่นนี้ ต่อไปนี้คือข้อแนะนำที่ควรทำได้
๑. ต้องบอกพนักงานคนนั้นว่า การไล่ออกนี้เป็นมติที่ เปลี่ยนแปลงไม่ได้อีกแล้ว
๒. พร้อมกับการบอกกล่าวเช่นนั้น คือการอธิบายเหตุผล ของบริษัทให้แจ่มชัดว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องเลิกจ้างด้วยสาเหตุ ต่อไปนี้ มีอะไรบ้างก็ว่าไป
๓. เขาควรมีเวลานานพอที่จะหางานใหม่ได้ หรือต้องจ่าย ค่าชดเชยพอที่เขาจะอยู่ไต้นานพอที่จะหางานทำใหม่ไต้
๔. บริษัทต้องจ่ายสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เขาพึงจะไต้ร้บ เช่น เงินค่าชดเชย เงินสะสม เงินโบนัส จ่ายเต็มจำนวนตามสิทธิ อย่าให้ มีข้อข้องใจ อย่าให้มีการโต้แย้งไต้ และจ่ายทันที เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วไต้
ในการทำงานนั้น มีถูกอยู่ ๒ อย่างครับ หนึ่งคือถูกต้อง สองคือ
ถูกใจ แม่แรงไฟฟ้า
นักประจบสอพลอทั้งหลาย จะมุ่งไปสู่ความถูกใจเป็นสำคัญ รู้ว่าเจ้านายชอบอะไร ก็ทำให้สบอารมณ์เจ้านาย รู้ว่าเจ้านาย ชอบคำสรรเสริญเยินยอ ก็ให้ลูกยอเจ้านายเข้าไว้รู้ว่าเจ้านายเขม่นใคร
คนหนึ่ง ก็ร่วมผสมโรงนินทาคนนั้นกับเจ้านายอย่างเป็น1เเป็นขลุ่ย
ดูเหมือนจะมีความสุขดีนะครับสำหรับคนคนนั้น แต่ในสายตา คนอื่นแล้วกลายเป็นเรื่องน่าเวทนา เขาอาจไต้รับความสำเร็จในขั้นหนึ่ง คือเจ้านายพึงใจเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนให้ แต่คนรายรอบข้างจะรู้สึก ต่อเขาอย่างไร แม่แรงตะเข้
เจ้านายคนไหนบ้าจ1ปกับคนประเภทนี้ด้วย ก็กลายเป็นขี้ปาก ของลูกน้อง
ผลของการกระทำให้ถูกใจนั้นจะอายุสั้นครับ เป็นความ
พึงพอใจชั่วระยะหนึ่งเท่านั้น
สิ่งที่คงทนและยืนยาวกว่าคือ ความถูกต้อง
คนที่ทำอะไรถูกต้องจะไต้รับการยอมรับนับถือจากคนวงกว้าง
มากกว่าคนที่ทำถูกใจ เพราะความถูกต้องนั้นสามารถพิสูจน์ไต้สามารถ
ยืนกรานไต้กับคนหลาย ๆ คน แต่ถูกใจนั้น ม่งสนองอารมณ์เฉพาะบุคคล
เท่านั้น
แม่แรงตะเข้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น