วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

คนที่เก่งกว่านั้นคือคนที่นำคำสั่งมาปฏิบัติให้เกิดผล

คนเก่งๆ ทั้งหลายในโลกนี้มักมีคุณสมบตอย่างหนึ่ง คือเป็นนาย เหนือตนเอง
เขาจะทำอะไรก็ตาม ไม่ต้องรอใหใครมาสั่ง
เขาจะเคลื่อนไหวอะไร ไม่ต้องมีสิ่งเร่งเร้ามากระตุ้น
เขาสามารถจะสร้างแรงดลใจขึ้นมาเองได้ว่าควรทำอะไรไม่ควร
ทำอะไร แม่แรง ไฟฟ้า รถยนต์
คนประเภทนี้ มักมีความอยากที่จะกระทำเกิดขึ้นในตนเอง อยากประสบความสำเร็จ อยากแสดงความคิดเห็น อยากเป็นส่วนหนึ่ง ของหมู่คณะ อยากให้งานบรรลุเปิาหมาย
แรงดลใจที่เกิดขึ้นในใจนั่นเองที่เป็นพลังขับเคลื่อนให้เขาหยิบ ปากกาขึ้นมาเขียนโครงการใหม่ ให้เขาโทรศัพทํไปหาลูกค้ารายใหม่ ให้เขาประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัท ด้วยการปฏิบัติที่เป็นจริง ให้เขา หาทางสร้างผลงานใหม่ ๆ ขึ้นมาเสมอ ๆ
คนที่ไม่รู้จักโตสักที คือคนที่คอยแต่รับคำสั่งให้ทำอย่างโน้น อย่างนี้ และคำสั่งก็มักซา ๆ กับวันเก่า ๆ ที่ผ่านมา แม่แรงยกรถ
คนที่เก่งกว่านั้นคือคนที่นำคำสั่งมาปฏิบัติให้เกิดผลได้มากกว่า คำสั่ง และคนที่เก่งยิ่งไปกว่าคือ คนที่ลงมือทำงานได้ผลนอกเหนือไปจาก คำสั่งด้วยคุณสมบ้ติของการเป็นนายเหนือตนเอง
มาสั่งสมคุณสมปดของการเป็นนายเหนือตนเองกันนะครับ
ใครก็ตามที่อายุเลยครึ่งคนแล้ว คือประมาณ๓๕ปี เมื่อได้สำรวจ ตัวเองแล้วพบว่า ยังไม่มีผลงานอะไรที่สำเร็จผลพอจะภาคภูมิใจตนเอง ได้หรือพอจะให้คนอื่นกล่าวถึงได้ก็คงต้องห้นกลับมาทบทวนตนเองใหม่ นะครับ แม่แรงตะเข้
นั่นแสดงว่าในระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่ได้มีความตั้งใจจริงในการ ทำงานอะไรเลย
คนประเภทเปลี่ยนงานทุก ๓ เดือน คนที่จับจด ทำอะไร ทำไม่จริง คนที่ตัดสินใจไม่เด็ดเดี่ยว
โอกาสของคนเหล่านี้มีน้อยมากที่จะมีผลงานเป็นชิ้นเป็นอัน อย่างไรก็ตามครับ
ไม่ปีคำว่าสายเกินไปสำหร้บคนที่ตั้งใจจริงที่จะก้าวไปข้างหน้า ข้อเสนอแนะก็คือ ทำงานสกอย่างหนึ่งให้สำเร็จเป็นมรรค เป็นผลขึ้นมาให้ใด้ชื่นอกชื่นใจในความสามารถของตนเอง ท่านอาจจะปรุงนํ้าปลาที่ถูกปากชาวบ้านออกมาขาย ท่านอาจจะเขียนหนังสือลงพิมพํในนิตยสารประจำอย่างต่อเนื่อง ท่านอาจจะสร้างผลงานด้านการขายให้กับบริษัทจนได้รับรางวัล
ดีเด่น
ท่านอาจจะหาวิธีวางระบบบัญชีและการเงินที่ควบคุมค่าใช้จ่าย
แม่แรง ไฟฟ้า รถยนต์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น