วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เกรดของน้ำมันรถ


เกรด[แก้ไข]

ช่วงของน้ำมันเครื่องบนจอแสดงผลในคูเวตในตอนนี้ล้าสมัยกระป๋องกระดาษแข็งที่มีฝาปิดเหล็ก


สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ (SAE) ได้จัดตั้งระบบรหัสตัวเลขสำหรับการจัดลำดับน้ำมันเครื่องตามที่พวกเขามีความหนืดลักษณะ ความหนืด SAE gradings รวมถึงต่อไปนี้จากต่ำไปมีความหนืดสูง: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 หรือ 60 หมายเลข 0, 5, 10, 15 และ 25 จะ suffixed ด้วยตัวอักษรน W , การกำหนดพวกเขาเป็น "ฤดูหนาว" (ไม่ใช่ "น้ำหนัก") หรือความหนืดเย็นเริ่มต้นที่อุณหภูมิต่ำหมายเลข 20 มามีหรือไม่มี W ขึ้นอยู่กับว่ามันจะถูกใช้เพื่อแสดงถึงระดับความหนืดเย็นหรือร้อน เอกสาร SAE J300 กำหนด viscometrics ที่เกี่ยวข้องกับเกรดเหล่านี้


ความหนืดเป็นอย่างช้า ๆ โดยการวัดเวลาที่ใช้สำหรับจำนวนเงินที่มาตรฐานของน้ำมันที่จะไหลผ่านปากมาตรฐานที่อุณหภูมิมาตรฐาน นานก็จะสูงกว่าความหนืดและทำให้รหัสสูง SAE แม่แรงยกรถ


SAE หรือมีระบบการจัดอันดับความหนืดที่แยกต่างหากสำหรับเกียร์, เพลาและน้ำมันเกียร์ SAE J306 ซึ่งไม่ควรจะสับสนกับเครื่องยนต์ความหนืดของน้ำมัน ตัวเลขที่สูงขึ้นของน้ำมันเกียร์ (เช่น 75W-140) ไม่ได้หมายความว่ามันมีความหนืดสูงกว่าน้ำมันเครื่องยนต์ แม่แรงยกรถไฟฟ้า


ในความคาดหมายของเกรดน้ำมันเครื่องที่มีความหนืดต่ำใหม่เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความสับสนกับ "ฤดูหนาว" เกรดของน้ำมัน SAE นำมาใช้ SAE 16 เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติตาม SAE 20 แทน SAE 15 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของไมเคิล Covitch Lubrizol, เก้าอี้ของ SAE นานาชาติน้ำมันเครื่องความหนืดการจำแนกประเภท (EOVC) กำลังงานถูกยกมาระบุว่า "ถ้าเรายังคงนับถอยหลังจาก SAE 20 ถึง 15 ถึง 10 ฯลฯ เราจะหันหน้าไปอย่างต่อเนื่องปัญหาความสับสนของลูกค้าด้วยเกรดความหนืดที่อุณหภูมิต่ำเป็นที่นิยมเช่น SAE 10W , SAE 5W และ SAE 0W "เขาตั้งข้อสังเกต "โดยเลือกที่จะเรียกความหนืด SAE ใหม่ 16 เราสร้างแบบอย่างสำหรับเกรดในอนาคตนับลงมาจากสี่แทนห้า: SAE 12, SAE 8 SAE 4" [9]
เดี่ยวชั้น[แก้ไข]


น้ำมันเครื่องยนต์เกรดเดียวตามที่กำหนดโดย SAE J300 ไม่สามารถใช้พอลิเมอหนืดดัชนีImprover (ยังเรียกว่าความหนืดปรับปรุง) สารเติมแต่ง SAE J300 ได้จัดตั้งสิบเอ็ดเกรดความหนืดของที่หกได้รับการพิจารณาเกรดฤดูหนาวและได้รับการแต่งตั้ง W 11 เกรดความหนืดเป็น 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W, 20, 30, 40, 50, และ 60 ตัวเลขเหล่านี้มักจะถูกเรียกว่า "น้ำหนัก" ของน้ำมันเครื่องและเกรดเดียวน้ำมันเครื่อง มักจะเรียกว่า "ตรงน้ำหนัก" น้ำมัน


สำหรับน้ำมันเกรดฤดูหนาวเดียวความหนืดแบบไดนามิกเป็นวัดที่อุณหภูมิเย็นที่แตกต่างกันที่ระบุไว้ใน J300 ขึ้นอยู่กับเกรดความหนืดในหน่วยของ mPa · s หรือเก่าเทียบเท่าหน่วยที่ไม่ SI, centipoise (CP ย่อ) ใช้สองที่แตกต่างกัน วิธีการทดสอบพวกเขาเป็นเย็น Cranking Simulator (ASTMD5293) และเครื่องวัดความหนืดมินิโรตารี (ASTM D4684) ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่หนาวเย็นน้ำมันผ่านในน้ำมันที่มีคะแนนเป็นเกรดความหนืด SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W หรือ 25W ที่ต่ำกว่าความหนืดที่ต่ำกว่าอุณหภูมิน้ำมันสามารถผ่าน ตัวอย่างเช่นถ้าน้ำมันที่ผ่านข้อกำหนดสำหรับ 10W และ 5W แต่ล้มเหลวสำหรับ 0W แล้วน้ำมันที่จะต้องติดป้ายว่าเป็น SAE 5W น้ำมันที่ไม่สามารถระบุว่าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ 0W 10W


สำหรับน้ำมันเกรดที่ไม่ใช่ฤดูหนาวเดียวความหนืดเป็นวัดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส (212 ° F) ในหน่วยของมิลลิเมตร2 / วินาที (สองมิลลิเมตรต่อวินาที) หรือเก่าเทียบเท่าหน่วยที่ไม่ SI, centistokes (ยาก cSt) ขึ้นอยู่กับช่วงของความหนืดน้ำมันตกอยู่ในที่อุณหภูมิที่น้ำมันเป็นอย่างช้า ๆ เป็นความหนืด SAE ชั้น 20, 30, 40, 50 หรือ 60 นอกจากนี้สำหรับเกรด SAE 20, 30 และ 1000 ความหนืดต่ำสุดวัด ที่ 150 ° C (302 ° F) และในอัตราที่เฉือนสูงจะต้องมี สูงกว่าค่าความหนืดที่สูงกว่าระดับความหนืด SAE คือ แม่แรงไฟฟ้า
หลายชั้น[แก้ไข]


ช่วงอุณหภูมิน้ำมันมีการสัมผัสกับในยานพาหนะส่วนใหญ่สามารถจะกว้างตั้งแต่อุณหภูมิที่เย็นในช่วงฤดูหนาวก่อนที่รถจะเริ่มต้นขึ้นในการดำเนินงานที่มีอุณหภูมิร้อนเมื่อรถคือความอบอุ่นอย่างเต็มที่ในสภาพอากาศที่ร้อน น้ำมันเฉพาะจะมีความหนืดสูงเมื่ออากาศหนาวเย็นและความหนืดต่ำกว่าที่อุณหภูมิในการทำงานของเครื่องยนต์ ความแตกต่างในความหนืดสำหรับน้ำมันเกรดเดียวส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่เกินไประหว่างขั้วของอุณหภูมิ ที่จะนำความแตกต่างในความหนืดใกล้ชิดกันพิเศษลิเมอร์สารเติมแต่งที่เรียกว่าimprovers ดัชนีความหนืดหรือVIIs มีการเพิ่มน้ำมัน สารเติมแต่งเหล่านี้จะใช้ในการทำน้ำมันหลายเกรดน้ำมันเครื่องแม้ว่ามันจะเป็นไปได้ที่จะมีน้ำมันหลายเกรดโดยไม่ต้องใช้VIIs เป็นความคิดที่จะทำให้เกิดน้ำมันหลายเกรดให้มีความหนืดของเกรดฐานเมื่ออากาศหนาวเย็นและความหนืดของชั้นประถมศึกษาปีที่สองเมื่อร้อน ซึ่งจะช่วยให้หนึ่งชนิดของน้ำมันที่จะใช้ตลอดทั้งปี ในความเป็นจริงเมื่อหลายเกรดถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกที่พวกเขาได้รับการอธิบายบ่อยน้ำมันทุกฤดูกาล ความหนืดของน้ำมันหลายเกรดก็ยังแตกต่างกันไปลอการิทึมที่มีอุณหภูมิ แต่ความลาดชันที่เป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงที่จะลดลง. [ชี้แจงจำเป็น]ลาดชันนี้เป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงที่มีอุณหภูมิขึ้นอยู่กับลักษณะและปริมาณของสารเติมแต่งน้ำมันฐาน


การกำหนด SAE สำหรับน้ำมันหลายเกรดรวมถึงสองเกรดความหนืด; ตัวอย่างเช่น10W-30กำหนดให้น้ำมันหลายเกรดที่พบบ่อย หมายเลขแรก '10W' เป็นความหนืดของน้ำมันที่อุณหภูมิหนาวเย็นและจำนวนที่สองคือความหนืดที่ 100 องศาเซลเซียส (212 ° F) ตัวเลขสองตัวที่ใช้จะมีการกำหนดเป็นรายบุคคลโดย SAE J300 สำหรับเกรดเดียวน้ำมัน ดังนั้นน้ำมันที่ระบุว่าเป็น 10W-30 จะต้องผ่านความต้องการความหนืด SAE เกรด J300 ทั้ง 10W และ 30 และข้อ จำกัด ที่วางอยู่บนเกรดความหนืด (เช่นน้ำมัน 10W-30 จะต้องล้มเหลวกับความต้องการที่ J300 5W) นอกจากนี้ถ้าน้ำมันไม่ได้มี VIIs ใด ๆ และสามารถส่งผ่านเป็นหลายเกรดน้ำมันที่สามารถจะระบุว่ามีทั้งสองเกรดความหนืด SAE ยกตัวอย่างเช่นน้ำมันหลายเกรดที่ง่ายมากที่สามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วยน้ำมันพื้นฐานที่ทันสมัยโดยไม่ต้องปกเกล้าเจ้าอยู่หัวใด ๆ ที่เป็น 20W-20 น้ำมันนี้สามารถระบุว่าเป็น 20W-20, 20W หรือ 20 หมายเหตุถ้า VIIs ใด ๆ ที่ถูกนำมาใช้ แต่แล้วน้ำมันที่ไม่สามารถระบุว่าเป็นเกรดเดียว


รายละเอียดของ VIIs เฉือนภายใต้ความกังวลในการใช้รถจักรยานยนต์ที่ส่งอาจใช้น้ำมันหล่อลื่นที่มีมอเตอร์ ด้วยเหตุนี้น้ำมันสังเคราะห์หรือรถจักรยานยนต์เฉพาะน้ำมันจะแนะนำบางครั้ง. [10] [11]ความจำเป็นของการที่ราคาสูงกว่าน้ำมันรถจักรยานยนต์เฉพาะนอกจากนี้ยังได้รับการท้าทายอย่างน้อยหนึ่งองค์กรผู้บริโภค. [12]


แม่แรงไฟฟ้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น